Postępy
0% ukończone

Wśród podmiotów, które świadczą usługi wspierające proces testowania koncepcji modelu biznesowego znajdują się:

 • jednostki akademickie,
 • pracownie badań społecznych i sondażownie,
 • firmy doradcze,
 • eksperci,
 • firmy świadczące usługi reklamowe (reklama internetowa).

Szukając podmiotów wykonawczych oferujących różne formy testowania, warto w wyszukiwarkach i bazach podmiotów stosować następujące frazy wyszukiwawcze:

 • testowanie modeli biznesowych, model biznesowy test;
 • design thinking, service design;
 • projektowanie usług;
 • badania jakościowe, wywiady z klientami, wywiady IDI, badania jakościowe metody;
 • pracownia badań społecznych, sondażownia, sondaż;
 • test A/B, testy A/B wykonywanie;
 • Lean Canvas, Lean Start-up metoda;
 • landing page, reklama internetowa, reklama Ads.

O wsparcie możesz również zwrócić się do ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Platforma Przemysłu Przyszłości (przemyslprzyszlosci.gov.pl)

Skip to content