Postępy
0% ukończone
  • Określono przyczynę transformacji modelu biznesowego.
  • Została sformułowana propozycja wartości wiążąca się z produktem lub usługą przedsiębiorstwa.
  • Zapoznano się z przebiegiem procesu transformacji modelu biznesowego i jego etapami.
  • Został opisany obecny model biznesowy przedsiębiorstwa i jest on zrozumiały.
  • Przeprowadzono minimum 5 rozmów czy wywiadów z klientami lub potencjalnymi klientami na temat ich problemów.
  • Zidentyfikowano nowe możliwości i szanse wynikające ze zmian w otoczeniu i potrzeb klienta.

Skip to content