Postępy
0% ukończone

Przedstawimy teraz techniki i metody, które pomogą Ci wybrać kierunek zmian modelu biznesowego, oraz elementy modelu, na których warto się skupić.

Metoda 1. Transformacja bieżącego modelu z inspiracji klienta

Przyjęcie punktu widzenia klienta należy uznać za podstawową zasadę wyboru kierunku transformacji, a następnie projektowania modelu biznesowego. Opinia klienta powinna odgrywać istotną rolę przy kształtowaniu takich elementów modelu biznesowego, jak propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami i strumienie przychodów. Chodzi więc o to, aby spojrzeć na model biznesowy oczami klienta, zrozumieć go oraz uwzględnić jego potrzeby.

Doskonałym przykładem zrozumienia klienta jest iPod firmy Apple. Firma ta zrozumiała, że ludziom nie chodzi o multimedia jako takie, ale o szybkie wyszukiwanie, pobieranie i odtwarzanie treści cyfrowych. W dodatku są oni gotowi zapłacić za rozwiązanie, które to zapewnia.

Jeśli kierujesz swoją ofertę do klienta końcowego (czyli działasz w segmencie B2C), to w jego zrozumieniu może pomóc mapa empatii (Empathy Map), czyli narzędzie do profilowania klientów.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo pracuje z klientami biznesowymi (czyli B2B), to zacznij od profilu klienta, który opisuje konkretny segment klienta w twoim modelu biznesowym. Rozbija on opis klienta na zadania, jakie klienci wykonują w pracy; trudności, przeszkody i problemy związane z zadaniami; oraz korzyści, jakich klienci poszukują lub wyniki, jakich oczekują.

Metoda 2. Tworzenie nowych pomysłów na model biznesowy – czyli epicentra innowacji

Czasem, aby stworzyć nowy model biznesowy, trzeba „odciąć się” od status quo, aby umożliwić powstanie dużej liczby pomysłów na ten nowy model. Innowacje (zastosowanie technologii cyfrowych) wpływają na funkcjonowanie różnych elementów składowych modelu. Ze względu na ich lokalizację można wyróżnić cztery epicentra innowacji – kolejno: zasoby; oferta; klient; i w końcu – finanse.

Innowacje oparte na zasobach mają swoje źródło w dotychczasowej infrastrukturze przedsiębiorstwa lub wśród jego partnerów. Przykładem może być udostępnianie systemów IIoT przez dostawców takich rozwiązań albo udostępnianie miejsca w chmurze, którą zarządza dana organizacja.

Innowacja w zakresie oferty oznacza powstanie nowej propozycji wartości, co wpływa na pozostałe elementy modelu.

Innowacja z uwagi na klienta dotyczy ułatwienia dostępu do niektórych usług albo większej wygody korzystania z usługi.

Innowacje w zakresie finansów dotyczą zmian w obszarze strumienia przychodów lub struktury kosztów (np. zamiana jednorazowej sprzedaży produktu w model regularnych opłat za usługi).

Metoda 3. Transformacja modelu z zastosowaniem prototypów

Tworzenie prototypów to narzędzie zachęcające do stworzenia kilku wersji modelu biznesowego. Pozwala ono na rozwój dotychczasowego modelu poprzez badanie nowych możliwości (dokonujemy zmian w jednym wybranym elemencie modelu i w efekcie otrzymujemy nowy model).  Zadajemy sobie na przykład pytanie: co by się stało z modelem, gdybyśmy dodali do niego dodatkowy segment klientów? Po stworzeniu prototypu poddajemy go ocenie – wypisując wady i zalety. Można też przeprowadzić jego testowe wdrożenie.

Metoda 4. Opracowanie scenariuszy

Transformacja modelu biznesowego w oparciu o scenariusze zakłada opisanie opcji, jak może wyglądać przyszłość. Metoda ta może być przydatna w sytuacji postpandemicznej. Horyzont czasowy, w jakim warto się poruszać, to trzy do pięciu lat. Dysponując informacjami i założeniami, można je grupować w scenariusze transformacyjne, uwzględniające na przykład wdrożenie bądź odroczenie pakietu Fit for 55.

Wybierając kierunek zmian modelu biznesowego, można sięgnąć po usługi ekspertów lub doradców, którzy pomogą wybrać kierunek transformacji lub wyjaśnią szablony modelu biznesowego, jego typy czy przesłanki dotyczące wyboru modelu.

Skip to content