Postępy
0% ukończone

Wdrażając cyfrowy model biznesowy, można napotkać następujące problemy:

  • Brak wiedzy i zrozumienia wśród uczestników transformacji (menedżerów i pracowników), czym jest model biznesowy oraz cyfrowy model biznesowy. Może to prowadzić do problemów przy zbieraniu niezbędnych danych oraz przy przygotowywaniu planu wdrożenia. W procesie budowania propozycji wartości szczególnie ważną kwestią jest utrzymywanie kontaktu z potencjalnym lub już znanym klientem. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której tworzy się produkt lub usługę, której nikt nie potrzebuje albo za którą nikt nie chce zapłacić oczekiwanej ceny.
  • Brak wiedzy i zrozumienia istoty transformacji modelu biznesowego. Obawy związane z wdrożeniem nowych rozwiązań mogą prowadzić do negatywnych reakcji na transformację, na przykład oporu wobec zmiany. Ponadto pracownicy i zespoły mogą nie rozumieć, jak transformacja cyfrowa wpłynie na ich codzienną pracę oraz jakie nowe kompetencje będą im potrzebne.
  • Brak zaangażowania w zmianę może wynikać z braku wiedzy i zrozumienia na temat prowadzonego projektu. Jeśli pracownicy nie będą zmotywowani, a nawet więcej – nie będą czuli się współautorami transformacji, to spadają szanse na jej pomyślne wprowadzenie.
  • Brak kompetencji. Wdrożenie może zostać opóźnione lub całkowicie zatrzymane, jeśli pojawią się luki kompetencyjne, które nie zostały wcześniej zdiagnozowane. Jeśli pracownicy nie będą potrafili wykonać zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego modelu biznesowego, nie uda się zakończyć transformacji.
  • Niedostateczne kompetencje związane z tworzeniem cyfrowego modelu biznesowego. Czasami podjęcie się tworzenia modelu bez wsparcia ekspertów zewnętrznych może doprowadzić do zastopowania projektu, zwiększenia kosztów (więcej prototypów i testów) oraz zwiększenia ryzyka (np. negatywne reakcje klientów na nowy model biznesowy).
  • Przeszkody technologiczne, finansowe lub prawne. Wdrożenie nowego modelu może zostać opóźnione lub wstrzymane, jeśli pojawią się bariery technologiczne (brak dostępu do niezbędnych technologii), finansowe (zbyt wysoki lub rosnący budżet projektu, nieprzewidziane koszty) albo prawne (przepisy i regulacje, do których należy się dostosować).
Skip to content