Postępy
0% ukończone
  1. Czy został wybrany lider transformacji?
  2. Czy lider transformacji zapoznał się z niezbędnymi materiałami i zdobył wiedzę o technologii, którą potencjalnie chciałby wdrożyć?
  3. Czy potrzeba zmian została przedstawiona wszystkim interesariuszom?
  4. Czy lider transformacji wytypował członków zespołu transformacji?
  5. Czy lider obszaru, którego będzie dotyczyć transformacja, podziela wizję kadry wyższego szczebla w zakresie planowanych zmian?
  6. Czy kadra wyższego szczebla podziela wizję lidera transformacji w zakresie planowanych zmian?
Skip to content