Postępy
0% ukończone

Transformacja do inteligentnej produkcji to podróż, do której odbycia zdolna jest każda firma, zarówno duża jak i ta z sektora MŚP. Podróż ta ma dwa aspekty: biznesowy i technologiczny.

Z biznesowego punktu widzenia inteligentna produkcja oznacza uczynienie danych podstawową funkcją biznesową – kluczowe wskaźniki są oparte na danych. Wymaga to zmian w procesach i kulturze. Szybsza, wymagająca większej współpracy wymiana wiedzy między zespołami IT i OT jest niezbędna do napędzania zwinnego rozwoju i korzystania z analizy danych przetwarzanych przez inteligentne systemy produkcyjne. Ze względu na nowe relacje robocze, a także wzrost liczby autonomicznych operacji opartych na danych, kluczowe znaczenie ma zapewnienie pracownikom możliwości rozwijania ich umiejętności i wspieranie ich w tym.

Pod względem technologicznym inteligentna produkcja wymaga wspierania operacji opartych na danych poprzez zwinne podejście do innowacji. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, innowacje są kluczową składową transformacji w stronę inteligentnych rozwiązań produkcyjnych, które muszą być wprowadzane na każdym etapie procesu produkcyjnego, od planowania po utrzymanie ruchu.

Pomyślna transformacja zarówno procesów biznesowych, jak i technologii zależy od spójnego i holistycznego podejścia do danych — od sposobu zarządzania danymi po metodę rozpowszechniania spostrzeżeń wśród pracowników. Tylko dzięki spójnemu podejściu do danych można skutecznie skalować, wprowadzać elastyczne innowacje i ostatecznie osiągnąć stan końcowy, jakim jest inteligentna produkcja.

Skip to content