Postępy
0% ukończone

Dojrzałość przedsiębiorstwa można definiować na wiele sposobów i w różnych kontekstach. Dojrzałości, szczególnie organizacyjnej, wymaga także udana transformacja cyfrowa. Dojrzałość ta weryfikowana jest na każdym kroku transformacji. Jednak najbardziej bezpośrednio można jej doświadczyć na etapie wdrożenia, które jest ukoronowaniem podjętych wcześniej działań, od uświadamiana do testowania. To właśnie one wskazują właściwą drogę do wdrożenia produkcyjnego.

To wcześniejsze etapy i podjęte kroki determinują, kiedy do procesu transformacji wkracza dostawca rozwiązania. Jeśli wcześniejsze działania, aż do etapu testów, prowadziliśmy sami bądź z doraźnymi wskazówkami podmiotów zewnętrznych, przed wyborem wykonawcy staniemy dopiero w momencie planowania wdrożenia produkcyjnego. Przy takim wyborze w obszarze inteligentnych rozwiązań produkcyjnych trzeba zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkich należy pieczołowicie sformułować potrzeby i oczekiwania, jakim dostawca będzie musiał sprostać.

Po pierwsze, jeżeli podejmujemy decyzję o wdrożeniu więcej niż jednego rozwiązania, musimy to uwzględnić, definiując filtry wyszukiwania. Często dostawcy mają doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w więcej niż jednym obszarze. Przykładowo dostawcy rozwiązań chmurowych mają także w swojej ofercie usługi oparte na algorytmach SI, takie jak analiza obrazu czy predykcyjne utrzymanie ruchu. Wybór jednego dostawcy kilku technologii może być dobrym krokiem, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki temu rozwiązanie będzie komplementarne – d inaczej niż w przypadku wdrożenia przez dwóch czy więcej dostawców, kiedy istnieje ryzyko, że rozwiązania trzeba będzie integrować ze sobą.

Warto też zwrócić uwagę, jaki plan wdrożenia proponują dostawcy. Może się okazać, że dany dostawca oferuje tylko produkty out of the box, podczas gdy my – stawiając na pewność i bezpieczeństwo – preferujemy raczej model wdrożenia pilotażowego z rozbudowaną opieką kliencką i możliwościami personalizacji rozwiązania w fazie produkcyjnej.

Poniżej przedstawiono diagram proponowanego definiowania filtrów wyszukiwania podmiotów pomocnych na etapie wdrożenia. Proces ten powinien przebiegać w sposób analogiczny do tego znanego z etapu testowania, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki wdrożenia.

Diagram proponowanego definiowania filtrów wyszukiwania podmiotów pomocnych na etapie wdrożenia.

Przykład:

Przykład definiowania filtrów wyszukiwania podmiotów pomocnych na etapie wdrożenia.

Skip to content