Postępy
0% ukończone

Udane wdrożenie jest zawsze wypadkową wcześniejszych działań. Jeśli któryś z wcześniejszych kroków nie został wykonany z należytą starannością, może okazać się, że na etapie wdrożenia wystąpią problemy. Warto zastanowić się, co może być przyczyną i jakich problemów. Przy wdrażaniu inteligentnych rozwiązań produkcyjnych niepożądane efekty (i ich składowe) można podzielić na dwie kategorie:

 1. Efekty niepożądane powstałe przed wdrożeniem:
  • źle zaplanowany czas wdrożenia – brak wystarczających buforów produktowych, niewywiązanie się z umów z kontrahentami, a w efekcie pospieszne wdrożenie albo jego odroczenie;
  • błędna analiza rynku firm wdrażających rozwiązanie produkcyjne – opóźnienie wdrożenia, zerwanie umowy wykonawczej, szukanie nowego dostawcy, wydłużenie w czasie, a co za tym idzie straty produkcyjne.
 2. Efekty niepożądane powstałe w momencie wdrożenia:
  • opóźnione wdrożenie wywołane problemami wewnętrznymi dostawcy;
  • brak kadr gotowych pracować w nowym środowisku powdrożeniowym (może to być spowodowane migracją pracowników, przedłużającymi się szkoleniami stanowiskowymi itp.);
  • niewywiązanie się dostawcy z zakontraktowanego wdrożenia spowodowane ułomnością technologii. Przykład: przedsiębiorca decyduje się na wdrożenie produkcyjne innowacyjnego rozwiązania dostosowanego do jego potrzeb, po udanej fazie PoC. Jednak podczas wdrożenia produkcyjnego okazuje się, że technologia nie może obsłużyć danego procesu w pełnej skali. Takie kwestie mogą dotyczyć na przykład wdrożeń opartych na SI, w przypadku których rozwiązanie działa na mniejszych zbiorach referencyjnych, natomiast we wdrożeniu produkcyjnym już nie ze względu na zbyt skomplikowaną korelację poszczególnych aspektów.
Skip to content