Postępy
0% ukończone

Z punktu widzenia pracowników przedsiębiorstwa przechodzącego transformację, wdrożenie jest najczęściej najważniejszym momentem. Jest zwieńczeniem wcześniejszych przygotowań i realną odpowiedzią na przyjęcie się rozwiązania nie tylko ze względu na kompatybilność technologiczną w całym procesie, ale także ze względu na jego zaakceptowanie przez kadrę. Nawet jeżeli rozwiązanie było wcześniej testowane przez docelowy zespół pracowników w formie PoC, to i tak przy wdrażaniu produkcyjnym stawiane są inne wymagania, na przykład inaczej podchodzi się do błędów, egzekwowane są też umowy SLA. Również pracownicy także, siłą rzeczy, traktują rozwiązanie inaczej, więcej od niego wymagając i oczekując wysokiej stabilności.

Najlepiej etap wdrożenia rozpocząć w odpowiednim, wcześniej zaplanowanym momencie. Nie może się ono odbyć się w newralgicznym dla produkcji czasie. Jednak mimo wcześniejszego planowania, istnieje zawsze ryzyko, że tak będzie musiało się stać. Jak zmieniają się plany produkcyjne, pokazała w wielu branżach chociażby pandemia COVID-19.

W całym wachlarzu inteligentnych rozwiązań produkcyjnych istnieją takie, które można wdrażać tylko w sposób zaplanowany w przerwie produkcyjnej. Są również takie, które wspomagają produkcję, ale nie wymagają zatrzymania procesu przy wdrożeniu.

Reasumując, przy wdrożeniu powinniśmy wziąć pod uwagę poniższe czynniki, które na wcześniejszych etapach planowania transformacji mogą służyć nam jako swego rodzaju kamienie milowe:

 1. Czynnik ludzki – gotowość zespołu do wdrożenia i funkcjonowania w jednym ekosystemie z nowymi rozwiązaniami:
  • przeszkolenie operatorskie;
  • gotowość mentalna,
 2. Przygotowanie produkcji:
  • zrealizowanie planów produkcyjnych przed wdrożeniem;
  • zagwarantowanie bufora produktów na wypadek wystąpienia nieokreślonych problemów wdrożeniowych.
 3. Zakończenie zadań biznesowych:
  • finalizacja umów wdrożeniowych z dostawcami/integratorami/wykonawcami;
  • zapewnienie źródeł finansowania.
Skip to content