Transformacja w obszarze produkcji: Zaawansowane technologie

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie zaawansowanych technologii. Ta kategoria dotyczy wprowadzenia do procesu produkcji złożonych i nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, które często określane są jako kluczowe techniki wspomagające KET – od angielskiego Key Enabling TechnologiesZaawansowane technologie dają początek innowacyjnym modelom biznesowym i nowym procesom oraz tworzeniu inteligentnych produktów i usług. Stanowią podstawę przejścia na zorientowaną ekologicznie gospodarkę, odgrywają zasadniczą rolę w modernizacji bazy przemysłowej i stymulują rozwój całkowicie nowych gałęzi przemysłu. 

Podczas tej transformacji zapoznasz się z mechanizmami integrującymi systemy fizyczne i cyfrowe. Będziesz miał możliwość zaplanowania wdrożeniach różnych nowych rozwiązań technicznych, które pomogą zwiększyć efektywność produkcji. Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content