Postępy
0% ukończone
  1. Zdefiniować obiekt (technologie) transformacji.
  2. Powołać zespół do realizacji – zapewnić odpowiednie kompetencje.
  3. Opracować ramowy plan transformacji.
  4. Ustalić źródła finansowania.
  5. Opracować mapę drogową.
  6. Opracować szczegółowy plan transformacji.
  7. Przeprowadzić wstępną symulację wpływu transformacji na ciągłość i stabilność produkcji.
Skip to content