Postępy
0% ukończone

Właściwymi ośrodkami wsparcia w procesie transformacji w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania będą przede wszystkim centra badawczo rozwojowe, centra transferu technologii, które najczęściej znajdują się w zasobach wyższych uczelni technicznych, oraz parki technologiczne. Lista polskich centrów transferu technologii dostępna jest na stronie: https://pstryk.nauka.gov.pl/inventorum-web/public/ctt. Wyszukiwanie należy przeprowadzić według specyfiki centrów. Baza wiedzy na stronie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/doradztwo/ umożliwi również kontakt z ekspertami mogącymi ukierunkować firmę na współpracę z konkretnymi ośrodkami specjalizującymi się we wdrażaniu zaawansowanych technologii wytwarzania w produkcji przemysłowej.

Słowami kluczowymi do przeszukiwania zasobów będą:

  • zaawansowane technologie wytwarzania;
  • zaawansowane technologie obróbkowe;
  • nowoczesne metody wytwarzania;
  • nowoczesne metody obróbki;
  • technologie obróbkowe Przemysłu 4.0;
  • technologie wytwarzania Przemysłu 4.0.

Propozycja wykonania kanwy (zwinnego planowania) wdrożenia rozwiązania wstępnie wybranego na etapie ukierunkowania, przed opracowaniem mapy drogowej transformacji

  • Wskazówki, jak znaleźć specjalistę do jej wykonania

Eksperci (https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/eksperci/) z pewnością albo sami podejmą się pomocy w opracowaniu mapy drogowej, albo wskażą odpowiednią jednostkę na uczelni, w centrum transferu technologii lub niezależną firmę doradczą, zależnie od zakresu i specyfiki transformacji.

  • Wskazówki, jak znaleźć szkolenia dot. jej wykonania

Jednym ze źródeł szkoleń będzie https://elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl/. Pozostałe szkolenia udostępnione zostaną jako wynik konsultacji z centrami transferu technologii, które również prowadzą tego typu wydarzenia. Opcją jest także przygotowanie kadry na studiach podyplomowych i pomaturalnych w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania w oparciu o charakterystykę czwartej rewolucji przemysłowej.

Skip to content