Postępy
0% ukończone

Mapa drogowa będzie zawierać dwie części:

 1. diagnostyczną, którą może stanowić w całości wynik audytu technologicznego pełnego zrealizowanego na etapie przygotowania do transformacji,
 2. wdrożeniową, która bazuje na wskazówkach wynikających z audytu technologicznego, a dokładniej z punktów dotyczących sugestii zespołu audytorów, rozbudowaną o prace zespołu do realizacji transformacji opisane w punkcie 1.

Ramowy plan mapy drogowej wdrażania zaawansowanych technologii obróbkowych/wytwarzania

Część diagnostyczna:

 1. ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa;
 2. charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji technologicznej w relacji do przedsiębiorstwa wnioskodawcy;
 3. charakterystyka produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ich gotowości na zmiany technologiczne;
 4. charakterystyka dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu stosowania zaawansowanych technologii wytwarzania oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania;
 5. identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów (działań/procesów) w przedsiębiorstwie mających potencjał w zakresie przejścia transformacji technologicznej;
 6. ocena stopnia innowacyjności technologicznej przedsiębiorstwa;
 7. wnioski i plan działań.

Część wdrożeniowa:

 1. opis zaplanowanej inwestycji jako elementu wdrażania zaawansowanej/zaawansowanych technologii w zakresie działalności produkcyjnej;
 2. analiza kosztów wdrożenia, korzyści i potencjalne ryzyka;
 3. określenie celów transformacji w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania oraz mierników ich efektywności w produkcji;
 4. uzasadnienie strategiczne wybranej inwestycji jako etapu wdrażania kompleksowej strategii modernizacji technologicznej przedsiębiorstwa;
 5. uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI;
 6. plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji);
 7. planowane źródła finansowania.
Skip to content