Postępy
0% ukończone

W zakresie dojrzałości cyfrowej (systemów informatycznych, teleinformatycznych) zaleca się przeprowadzenie audytu ADMA w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Celowość i zakres wdrożenia zaawansowanych technologii obróbkowych powinny wskazywać wyniki analizy pełnego Audytu Technologicznego.

Planując i prowadząc audyt systemu produkcyjnego należy na wstępie zadać pytania, na które powinien odpowiedzieć Zarząd:

  • Gdzie jesteśmy?
  • Jakie są nasze słabe punkty?
  • Gdzie stopień wykorzystania zasobów jest najniższy?
  • Która część systemu działa najgorzej?
  • Co powinniśmy zmienić w pierwszej kolejności?
Skip to content