Postępy
0% ukończone

Etap Ukierunkowania jest drugim i chyba najważniejszym krokiem w procesie transformacji. To etap, w którym uszczegółowimy Twoją transformacje w sposób, który zapewni jak najwięcej korzyści Twojej firmie. Rozpoczniemy go od zdefiniowania potencjału rozwojowego Twojego przedsiębiorstwa, co pozwoli nam wskazać priorytetowe kierunki zmian.

Wybór priorytetów jest kluczowy ze względu na powodzenie całego procesu. Pomożemy Ci określić obiekty transformacji, czyli konkretne zasoby jakie chcesz unowocześnić lub rozwiązania, jakie chcesz wdrożyć w przedsiębiorstwie. W zależności od wybranego priorytetu możesz podnieść swoje możliwości produkcyjne, polepszyć warunki pracy, zlikwidować zatory organizacyjne bądź logistyczne czy też zmienić model biznesowy. To wszystko ma na celu zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.

Musisz jednak pamiętać, że nie od razu Kraków zbudowano – trudno jest w tym samym czasie przeprowadzić kompleksową transformację całego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego będziemy chcieli, byś skupił się na świadomie wybranych konkretach. Etap Ukierunkowania rozpoczniemy zatem od podania przykładów obiektów transformacji. Następnie powinieneś ocenić swoje zasoby materialne i ludzkie pod kątem możliwości ich zaangażowania w realizację całego procesu.

Wspólnie ustalimy kryteria niezbędne do efektywnej transformacji każdego ze wskazanych przez Ciebie obiektów. Na tym etapie cały proces ukierunkowania transformacji Twojego przedsiębiorstwa będziemy wspierać wykorzystując narzędzia i materiały takie jak: opisy, artykuły, przewodniki, audyty lub usługi zewnętrzne. Poprzez Platformę Cyfrową będziesz miał możliwość znalezienia ekspertów i partnerów, którzy pomogą Ci skonkretyzować Twoją transformację. Na koniec tego etapu zaprosimy Cię do odbycia z nami autodiagnozy. Pozwoli ona nam upewnić się, że etap ten dał oczekiwane dla Ciebie wyniki.

Skip to content