Postępy
0% ukończone

Raport z audytu może zawierać:

 • podsumowanie zebranych danych;
 • wskazanie podstawowych problemów i sformułowanie zaleceń w zakresie doskonalenia;
 • kompleksową ocenę firmy;
 • wskazanie projektów, mających na celu doskonalenie firmy;
 • propozycje konkretnych projektów wraz z analizami rynkowymi, biznesplanami etc.

Z raportu z audytu można wyczytać następujące informacje mające wpływ na celowość zastosowania innowacji w zakresie technologii wytwarzania:

 1. opis i analiza przedsiębiorstwa, w zakresie:
  • organizacji,
  • procesów,
  • produktów,
  • technologii,
  • kluczowych czynników sukcesu (kluczowych technologii),
  • analizy SWOT;
 2. opis i analiza otoczenia w zakresie:
  • konkurencji,
  • benchmarkingu,
  • scenariuszy dla branży;
 3. główne możliwości rozwojowe firmy – rekomendacje;
 4. założenia do zmian strategii technologicznej;
 5. założenia planu działania w zakresie:
  • potencjału ludzkiego,
  • analizy zasobów finansowych,
  • analizy ryzyka;
 6. proponowany harmonogram działań.

Z raportu można więc wyczytać listę technologii stosowanych w przedsiębiorstwie i, korzystając z prac zespołu audytorów z udziałem głównego technologa, w oparciu o analizę SWOT, wyszukać słabe ogniwa w procesie technologicznym, mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Skip to content