Postępy
0% ukończone

Park maszynowy

Czy obrabiarki realizujące zadania produkcyjne umożliwiają wdrożenie zaawanasowanych technologii obróbczych i czy istnieje potencjalna możliwość ich adaptacji / aktualizacji ich oprogramowania?

Czy wdrożenie zaawansowanej technologii produkcyjnej nie implikuje zakupu nowych obrabiarek zgodnych z wdrażaną technologią?

Infrastruktura technologiczna (pomieszczenia, media, bezpieczeństwo)

Czy infrastruktura (hale) pozwala na instalację, ustawienie oraz eksploatację obrabiarek i urządzeń realizujących wdrażane procesy technologiczne?

Pogrupowanie obrabiarek w gniazda, linie i wydziały realizujące określoną strategię produkcji (np. elastyczne czy autonomiczne systemy produkcyjne)

Czy możliwa jest topologiczna realizacja w istniejącej infrastrukturze i czy spełnione są kryteria producentów w zakresie lokalizacji i podłączenia mediów?

Procesy technologiczne i sposób ich harmonogramowania

Czy możliwa jest częściowa/całkowita zmiana procesów technologicznych wytwarzania? Czy pozostałe komponenty pozwalają na zastosowanie procesów technologicznych obejmujących zaawansowane technologie wytwarzania?

Narzędzia

Czy park maszynowy pozwala na zastosowanie nowoczesnych narzędzi zgodnie z wdrażaną technologią?

Oprzyrządowanie

Czy możliwe jest efektywne korzystanie z nowoczesnego oprzyrządowania zgodnie z wdrażaną technologią?

Systemy transportowe

Czy systemy transportu między obrabiarkami/ gniazdami pozwalają na efektywne projektowanie procesów technologicznych w oparciu o zaawansowane technologie obróbkowe?

Systemy magazynowania

Czy systemy magazynowania przy obrabiarkach / przy gniazdach / inne są kompatybilne z systemami transportowymi i zapewnią wydajność procesu w oparciu o zaawansowane technologie?

Infrastruktura informatyczna przygotowania technologii

Czy systemy informatyczne przygotowania technologii i zarządzania nią są zintegrowane z SIZ (systemem informatycznym zarządzania) i czy zapewnią projektowanie i utrzymanie ruchu procesów z wdrożonymi zaawansowanymi technologiami obróbki?

Kwalifikacje kadry technologów i kadry zarządzającej

Czy kadra jest wystarczająco kompetentna – wyszkolona i doświadczona w zakresie obsługi procesów w oparciu o zaawansowane technologie obróbkowe?

Skip to content