Postępy
0% ukończone

W zależności od skali procesu wdrożenia do dużych wdrożeń włączone mogą zostać centra badawczo rozwojowe, które najczęściej współpracują z wyższymi uczelniami technicznymi lub są ich integralną częścią, oraz parki technologiczne.

W przypadku wdrożeń zaawansowanych technologii do istniejących już linii i procesów poprzez wdrożenie jednostanowiskowe, wystarczy wsparcie dostawców maszyn i urządzeń oraz dostawców narzędzi czy oprzyrządowania. Procesy technologiczne przygotuje dział technologii, uprzednio przeszkolony, a w procesie uruchomienia będą brali udział inżynierowie utrzymania ruchu i doradcy z ramienia dostawców technologii.

Centra transferu technologii czy organizacje takie jak FPPP – https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/ umożliwią kontakt z ekspertami i firmami zajmującymi się wdrażaniem wybranych technologii.

Skip to content