Postępy
0% ukończone

W wersji minimalnej – wdrożenia pojedynczej technologii wytwarzania/obróbki na pojedynczym stanowisku – proces wdrożenia ogranicza się do:

  1. dostawy obrabiarki / maszyny technologicznej z oprzyrządowaniem;
  2. dostawy i instalacji narzędzi i pomocy obróbkowych/wytwórczych;
  3. opracowania procesów technologicznych;
  4. uruchomienia i testowania;
  5. szkolenia operatora;
  6. dostawy materiału i wykonania pierwszych elementów;
  7. kontroli jakości i adaptacji;
  8. uruchomienia produkcji na stanowisku.

Istnieją zaawansowane procesy obróbkowe/wytwarzania, w przypadku których nawet przy podstawowej transformacji jednostanowiskowej wymagane są daleko idące inwestycje w infrastrukturę. Ma to miejsce przy procesach technologicznych wiążących się ze szkodliwością dla człowieka.

Jako przykład można tu podać zaawansowane technologie wytwarzania przyrostowego z metali z wykorzystaniem proszków, takie jak SLS czy SLM. Proszki metali i ich stopów mają silne działanie kancerogenne i trzeba zdawać sobie sprawę, że wdrożenie może okazać się prawie niewykonalne, ponieważ nie da się wydzielić przestrzeni urządzenia – nie zostało to odpowiednio zaplanowane albo na etapie przedwdrożeniowym nie uwzględniono tego jako aspektu okołotechnologicznego. Nakłady z tytułu wdrożenia mogą być w takim przypadku wyższe nawet o 100% i nie będzie to miało związku z implementacją technologii jako takiej. Specyficzne wymagania mogą też dotyczyć innych procesów obróbki ubytkowej czy wytwarzania przyrostowego.

Skip to content