Postępy
0% ukończone

Wdrażanie jest najtrudniejszym etapem transformacji w zakresie zaawansowanych technologii. Etapem krytycznym. Na wdrożenie będą składały się różne fazy w zależności od skali wprowadzanych innowacji. W przypadku wdrażania zaawansowanych technologii wytwarzania na poziomie wydziału produkcyjnego może być to bardzo złożony proces, wymagający nawet budowy nowej hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą uwzględniającą transformację cyfrową. Nie da się więc stworzyć ogólnego scenariusza, określającego zakres procesu wdrażania, mającego zastosowanie do każdego przypadku. Zakładając przebieg kompleksowy, można wyróżnić następujące etapy:

 1. budowa infrastruktury (hala technologiczna, media, linie transportowe);
 2. dostawa i instalacja obrabiarek i urządzeń pomocniczych (roboty, linie transportowe);
 3. dostawa oprzyrządowania i narzędzi;
 4. opracowanie procesów technologicznych i logistycznych;
 5. uruchomienie i przetestowanie;
 6. szkolenie operatorów i personelu utrzymania ruchu;
 7. dostawa materiałów do partii wstępnej;
 8. wykonanie partii wstępnej w warunkach produkcyjnych;
 9. kontrola jakości partii wstępnej;
 10. korekty, adaptacje;
 11. uruchomienie produkcji na linii / w wydziale.

Przyjąć należy założenie, że wszelkie procesy przygotowujące do transformacji, w tym szkolenie kadry zarządczej i technologicznej, miały miejsce na etapach poprzedzających właściwe wdrożenie. Procesy szkolenia operatorów czy inne czynności realizowane są równolegle do przygotowania na przykład infrastruktury i realizacji dostaw.

Skip to content