Postępy
0% ukończone

Mapa drogowa powinna składać się z części diagnostycznej i części wdrożeniowej. Przykładowy spis treści na podstawie konkretnej realizacji pokazują poniższe zdjęcia. Mapa drogowa jest dokumentem pisanym głównie w formie tekstowej. W razie potrzeby ilustrowana jest zdjęciami, rysunkami i zestawieniami w ujęciu tabelarycznym. Jej celem jest dokładne ukazanie kontekstu transformacji, celu i dotychczasowej dojrzałości cyfrowej organizacji. W części wdrożeniowej zawiera się szczegółowy opis transformacji, uzasadnienie, konieczne inwestycje, źródła finansowania, dokładny plan oraz wskaźniki.

Warto skorzystać również z wyszukiwarki podmiotów dostępnej pod adresem https://pc.przemyslprzyszlosci.gov.pl/panel-zapytan oraz z nawigatora finansowania https://pc.przemyslprzyszlosci.gov.pl/finansowanie.

Skip to content