Postępy
0% ukończone

Najprostszym do pozyskania źródłem finansowania jest kapitał własny przedsiębiorstwa. Kolejne możliwe źródła to instrumenty finansowe związane z historią prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o finansowanie w ramach programu Pilotażu Przemysłu 4.0, uzyskać pomoc klastrów, w których są zrzeszone, bądź utworzyć konsorcjum z innymi kluczowymi dla projektu transformacji instytucjami.

Skip to content