Postępy
0% ukończone

Lista kontrolna:

  1. Przygotowanie modelu audytu wielopoziomowego
  2. Określenie częstotliwości kontroli na stanowiskach
  3. Określenie częstotliwości kontroli pozostałych obszarów organizacyjnych

Testy dojrzałości procesowej i gotowości do transformacji cyfrowej najskuteczniej przeprowadzić można w sposób praktyczny. Metody testowania i bieżącej weryfikacji wprowadzonych rozwiązań są następujące:

  • autodiagnoza – sprawdzenie stosowania w praktyce wprowadzonych poziomów dojrzałości organizacyjnej; weryfikacja funkcjonowania procesów zgodnie z dokumentacją oraz weryfikacja aktualności i jakości dokumentacji;
  • audyt wielopoziomowy – metoda wzajemnej weryfikacji poprawności, aktualności i skuteczności standardów; nie istnieje wzorzec, w związku z tym na wszystkich poziomach organizacji metodę należy każdorazowo dostosować do liczebności organizacji i kultury organizacyjnej;
  • zewnętrzne audyty – uznane metody weryfikacji zewnętrznej (ADMA, przegląd procesów metodą S.T.E.P. itp.); wyboru wykonawcy należy dokonać, kierując się jego rzetelnością i doświadczeniem, ponieważ nie istnieje jeden zatwierdzony standard, jak np. ISO.

Najbardziej miarodajną ocenę uzyskuje się dzięki połączeniu wyżej opisanych metod. Zastosowanie tylko jednego rozwiązania może okazać się niewystarczające. Oparcie testowania jedynie na autodiagnozie wymaga dużej dojrzałości organizacyjnej. Poleganie jedynie na ocenie zewnętrznej powoduje, że organizacja nie jest samodzielna w działaniu. Należy zatem korzystać ze wszystkich trzech metod, możliwie je automatyzując.

Skip to content