Postępy
0% ukończone

W celu przetestowania opracowanych standardów należy przygotować model audytowania wielopoziomowego. Konieczne jest określenie częstotliwości samokontroli na stanowiskach (w procesach), kontroli na najwyższym poziomie hierarchicznym, a także krzyżowej kontroli pomiędzy obszarami. Następnie określa się częstotliwość kontroli pozostałych obszarów organizacyjnych. Na przykład pracownik na stanowisku prowadzi kontrolę standardu pracy raz dziennie, wypełnia dokument i przedstawia wnioski według określonej struktury. Jego przełożony audytuje codziennie jedno stanowisko, wybrane według klucza.

Wszystkie te zadania można zautomatyzować. Służą do tego istniejące na rynku rozwiązania. Najlepszym, godnym polecenia jest nowatorski auditomat opracowany przez katowicką firmę 2KMM https://auditomat.com. Oprócz rejestrowania wyników audytów pozwala on na przetworzenie ich, porównanie ze standardem, wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie działań korygujących. Automatyzacja procesu audytowania ułatwia zapanowanie nad standaryzacją i bieżące korygowanie stanu faktycznego, przy ograniczonym angażowaniu zasobów ludzkich. Nie wymaga ręcznej obróbki informacji i, co najważniejsze, minimalizuje możliwość interpretacji danych, co w przypadku standardu jest wielce pożądane.

Skip to content