Postępy
0% ukończone

Przygotowanie do transformacji cyfrowej zakłada wysoki poziom standaryzacji procesów. Dotychczas standaryzacja kojarzyła się z koniecznością przygotowania instrukcji i standardów oraz bieżącej weryfikacji funkcjonowania, nazywanej często audytowaniem. Audyty wielopoziomowe, czyli realizowane na różnych poziomach organizacji są najefektywniejszym rozwiązaniem. Przyczyną nieprzestrzegania standardów może być: brak standardu, niewłaściwy standard lub nieprzestrzegany standard. Wszystkie te przyczyny można wskazać w trakcie prowadzenia audytów. Właściwie działające standardy wymagają nieustannej identyfikacji rozbieżności i korekty. Zapewniają one fundament dla cyfryzacji.

Skip to content