Postępy
0% ukończone

Podmioty opiniujące rozwiązania w zakresie wykonalności i umożliwiające weryfikację obranego rozwiązania to uczelnie (Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska) oraz komercyjne firmy doradcze z dużym doświadczeniem, takie jak Lean Enterprise Institute Polska (https://lean.org.pl), Instytut Doskonalenia Produkcji https://instytutdp.com), Kaizen Institute Polska (https://pl.kaizen.com).

Najskuteczniejszym sposobem znalezienia podmiotów wykonawczych jest rozesłanie zapytań, w których określony zostanie zakres oczekiwanego rozwiązania. Na podstawie odpowiedzi należy wybrać wykonawcę spełniającego określone kryteria. Głównym kryterium powinno być doświadczenie i możliwe do uzyskania referencje w zakresie podobnej transformacji.

Skip to content