Postępy
0% ukończone

Analiza skanu według metody ADMA pozwala na określenie priorytetów cyfryzacji. Ocena przedsiębiorstwa odbywa się przy zastosowaniu listy kontrolnej, a także dyskusji wewnętrznych. W jej wyniku ustala się zależności, kierunek działania i wynikające z nich zadania w zakresie transformacji cyfrowej. Każdy z obszarów wymaga kompleksowego podejścia. Wybór wiodącego obszaru wyznacza kierunek transformacji.

Przedsiębiorca może skupić się na zaawansowanych technologiach produkcyjnych w zakresie wytwarzania produktu czy wspomaganiu produkcji z zastosowaniem systemów cyfrowych klasy MRP, MES, ERP i innych. Jego priorytetem może być także ekologia i rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami czy magazynowania niebezpiecznych materiałów. Przedsiębiorstwo może rozważyć cyfryzację rozwiązań w zakresie komunikacji z klientem lub też zorientować się na zatrudnianych pracowników, szkoląc ich. Kolejne aspekty to inteligentna produkcja, czyli zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) i włączenie dostawców oraz klientów w model cyfryzacyjny.

Możliwe jest wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów raportu ADMA. Jednak rzadko udaje się wszystkie uznać za priorytetowe. Takie podejście jest nieefektywne i nieuzasadnione ekonomicznie. Niektóre sektory przemysłowe nie wymagają transformacji danych obszarów, np. zarządzania materiałami niebezpiecznymi. Istnieją branże, w których zaawansowane technologie produkcji nie dają istotnej przewagi konkurencyjnej, podczas gdy cyfrowa relacja z klientami jest kluczowa. Nie jest zatem krytyczne, by być obecnym we wszystkich obszarach. Chodzi raczej o to, by ocenić swój poziom gotowości cyfryzacyjnej i potencjał zarówno wobec konkurencji, jak i rynku. Ze skanu metodą ADMA wprost wynika kierunek do obrania oraz działania, które należy podjąć.

Skip to content