Postępy
0% ukończone

Ważne jest, by zrozumieć cechy prowadzonej produkcji oraz potrafić zdefiniować możliwości, obszary i zakres optymalizacji. Odnosi się to zwłaszcza do tego, czy poszczególne procesy i operacje mogą być w danym momencie poddane cyfryzacji. Wartość dla klienta identyfikujemy w procesach głównych, zmieniających produkt lub usługę. Działania w zakresie tych procesów przyczyniają się wprost do osiągnięcia tego, czego oczekuje klient. Są to na przykład procesy obróbcze, montażowe itp. Do ich skutecznego przeprowadzania konieczne jest wykonanie także czynności pomocniczych, takich jak transport, zapewnienie jakości, dostępności i niezawodności parku maszynowego, procesów pośrednich, takich jak planowanie, wykonanie narzędzi, konstrukcja, opracowanie technologii, księgowanie dokumentów, a także szeregu innych czynności związanych z zarządzaniem. Mimo że procesy te są niezbędne w ramach organizacji, którą zaprojektowaliśmy do realizacji zamówień klienta, nie przyczyniają się one bezpośrednio do dodania wartości z punktu widzenia klienta. Wpływają jednak na produkcję, jej opłacalność, efektywność i możliwość optymalizacji. Przekładają się wprost na koszt całego systemu. Dlatego występujące w nich marnotrawstwo jest szczególnie ważne.

Doświadczenie pokazuje, że eliminacja i minimalizacja marnotrawstwa w każdym procesie istotnie wpływają na kondycję i koszt całego systemu. Minimalizacja marnotrawstwa znacznie ułatwia transformację, ponieważ minimalizując liczbę procesów niedodających wartości, eliminujemy konieczność ich usprawnienia. Dotyczy to także wielu procesów zarządczych, często opóźniających lub wydłużających czas realizacji zamówienia klienta. Przegląd i zidentyfikowanie procesów głównych, pomocniczych i zarządczych przekłada się na możliwość ustalenia priorytetów w zakresie transformacji.

Skip to content