Postępy
0% ukończone

Zarządzanie produkcją to niezwykle ważny element transformacji cyfrowej. Dotychczasowe doświadczenia firm wprowadzających rozwiązania cyfrowe, takie jak automatyzacja odcinka produkcyjnego czy oprogramowanie do zarządzania, planowania i raportowania produkcji, pokazują, że niezmiernie ważnym aspektem jest stabilność procesu. Kluczowa w celu jej zapewnienia jest standaryzacja, która powinna być stosowana na każdym etapie procesu, od zapewnienia na czas surowców i komponentów (materiału wejściowego), przez przetwarzanie, aż po spakowany wyrób gotowy.

Choć może się wydawać, że w przypadku niektórych procesów określenie standardu jest niemożliwe albo bardzo trudne, w standaryzacji ważne jest określenie powtarzalnych elementów procesu. W produkcji wielkoseryjnej i masowej praktycznie każda czynność jest powtarzalna i można ją opisać, ustalić kolejność i zasoby oraz określić wymagania jakościowe. Można zmierzyć czas, oszacować koszt i wykonać instrukcje. W przypadku produkcji jednostkowej nakłady pracy nie uzasadniają dużej szczegółowości standardu, jednak i tu można wprowadzić standardy. Można ustandaryzować i opisać zachowania w określonych sytuacjach, schematy podejmowania decyzji oraz algorytmy działania w przypadku wystąpienia problemów jakościowych i innych.

Błędy związane ze standaryzacją mają zasadniczo trzy przyczyny – brak standardu, niewłaściwy standard lub niestosowany standard. Koncepcja standardu zakłada zatem zapewnienie możliwości zarządzania danym procesem. W tym celu należy go umieć zmierzyć, a mierzenie możliwe jest wtedy, gdy odnosimy się do standardu. Standaryzacja umożliwia także rozwój firmy, pozwalając na delegowanie decyzji, uprawnień i działań wedle ściśle określonych reguł.

Skip to content