Postępy
0% ukończone

Działaniem kończącym ten etap transformacji jest opracowanie programu szkoleniowego i zaakceptowanie go przez firmę.

Minimalny zakres programu szkoleniowego powinien obejmować to, co przedstawiono poniżej w formie wzoru:

Skip to content