Postępy
0% ukończone

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Obecnie istnieje wiele programów, których celem jest wspomaganie przedsiębiorców w rozwoju kadr. W tym celu można skorzystać np. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Stanowi on wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem działania KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji niedopasowanych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Środki KFS przeznaczone są na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o finansowanie tego działania ze środków KFS;
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Źródłem finansowania dla szkolenia pracowników mogą być również projekty unijne realizowane w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów operacyjnych – projekty otwarte, oferujące wsparcie szkoleniowe dla MMŚP, lub projekty własne, w który podmiot MMŚP jest wnioskodawcą. Ponadto przedsiębiorcy mają do dyspozycji instrumenty Podmiotowego Systemu Finansowania, o których informacje dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych.

W zakresie doboru źródła finansowania działań szkoleniowych warto skorzystać z wyszukiwarki finansowania – Nawigatora Finansowego, dostępnego na portalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Skip to content