Postępy
0% ukończone

Etap TESTOWANIA uznaje się za zakończony z chwilą opracowania raportu ewaluacyjnego, przedstawienia jego wyników osobom zlecającym szkolenie, a następnie zatwierdzenia przez osoby upoważnione z ramienia firmy (dział kadr/HR, zarząd, itp.).

Skip to content