Postępy
0% ukończone

Podmiotami wspierającymi lub prowadzącymi testy, czyli w tym przypadku kompleksową usługę szkolenia wraz z jej ewaluacją, mogą być: zewnętrzne firmy szkoleniowe, działy kadr/HR, które specjalizują się w szkoleniach lub też trenerzy wewnętrzni. Z uwagi na dużą liczbę firm działających na rynku, decydując się na wybór realizatora szkolenia, warto zapoznać się z jego referencjami, opisami już zrealizowanych usług oraz posiadanymi certyfikacjami/akredytacjami (m.in. certyfikat ISO 29990:2010, MSUES, Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna, PIFS SUS 2.0, etc.[1]). Powinno się również zapoznać z ogólnymi wytycznymi co do jakości świadczenia usług szkoleniowych w Polsce. Zostały one opracowane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i zawarte w dokumencie pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych”.


[1] Lista certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych – stan na 31.01.2020 r., PARP, https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/BUR_serwis_info/Aktualna_lista_certyfikatw_akredytacji__stan_na_3101.pdf, dostęp z dn. 23.11.2021 r.

Skip to content