Postępy
0% ukończone

Witaj w etapie ukierunkowania, który jest drugim i chyba najważniejszym krokiem w procesie transformacji. To etap, w którym uszczegółowimy Twoją transformację w sposób, który zapewni jak najwięcej korzyści Twojej firmie. Rozpoczniemy go od zdefiniowania potencjału rozwojowego Twojego przedsiębiorstwa, co pozwoli nam wskazać priorytetowe kierunki zmian.

Wybór priorytetów jest kluczowy ze względu na powodzenie całego procesu. Pomożemy Ci określić obiekty transformacji. Tymi obiektami mogą być konkretne zasoby, jakie chcesz unowocześnić, oraz rozwiązania, jakie chcesz wdrożyć w przedsiębiorstwie. W zależności od wybranego priorytetu możesz na przykład zwiększyć swoje możliwości produkcyjne, poprawić warunki pracy, zlikwidować zatory organizacyjne bądź logistyczne czy też zmienić model biznesowy. Każde z tych działań ma na celu zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.

Musisz jednak pamiętać, że nie od razu Kraków zbudowano – trudno jest w tym samym czasie przeprowadzić kompleksową transformację całego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego będziemy chcieli, byś skupił się na świadomie wybranych jego elementach. Etap Ukierunkowania rozpoczniemy zatem od wskazania przykładów obiektów transformacji. Następnie powinieneś ocenić swoje zasoby materialne i ludzkie pod kątem możliwości ich zaangażowania w realizację całego procesu.

Wspólnie ustalimy kryteria niezbędne do efektywnej transformacji każdego ze wskazanych przez Ciebie obiektów. Na tym etapie cały proces ukierunkowania transformacji Twojego przedsiębiorstwa będziemy wspierać, korzystając z narzędzi i materiałów, takich jak opisy, artykuły, przewodniki, audyty lub usługi zewnętrzne. Poprzez Platformę Cyfrową będziesz miał możliwość znalezienia ekspertów i partnerów, którzy pomogą Ci skonkretyzować Twoją transformację.

Etap UKIERUNKOWANIA jest etapem analizy tego, jakie kompetencje poznawcze i społeczne posiadają pracownicy, a także w jakich obszarach występują u nich deficyty. Etap ten pozwala określić rodzaj i poziom kompetencji poznawczych i społecznych kadry włączanej w proces transformacji cyfrowej firmy, jednocześnie wyznaczając obszary ich pogłębiania.

Na koniec tego etapu zaprosimy Cię do odbycia z nami autodiagnozy. Pozwoli ona nam upewnić się, że etap ten przyniósł oczekiwane przez Ciebie rezultaty.

Skip to content