Postępy
0% ukończone

Analiza potrzeb stanowi podstawę podejmowania decyzji w obszarze działań szkoleniowych w określonym przedziale czasowym. Skupia się ona na trzech obszarach: sytuacji wyjściowej, przeszkodach i wynikach końcowych.

  • Sytuacja wyjściowa – jak wygląda obecna sytuacja organizacji i pracowników w obszarze kompetencji? Jak pracownicy funkcjonują bez określonych umiejętności? Co stanie się, jeśli szkolenia nie zostaną zrealizowane, a pracownicy nie zdobędą kompetencji?
  • Przeszkody – jakie problemy po stronie organizacji i pracowników mogą zaburzyć proces nabywania kompetencji? Jak zniwelować przeszkody pojawiające się w procesie nabywania, podnoszenia i zdobywania nowych umiejętności?
  • Wyniki końcowe – jak ma wyglądać sytuacja organizacji i pracowników po szkoleniu? Co jest istotne dla osoby zamawiającej kurs, a co dla jego uczestnika? Do czego ma doprowadzić nabycie, podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji? Jakie będą efekty szkolenia dla pracownika – jak będzie funkcjonował na stanowisku pracy, jakie obowiązki będzie wykonywać lepiej, jakie problemy będzie w stanie rozwiązać?

Jak widać, analiza potrzeb pozwala na zdefiniowanie konkretnych kompetencji poznawczych i społecznych, które powinny zostać ukształtowane poprzez działania szkoleniowe, osadzenie ich w kontekście sytuacyjnym czy wykonywania konkretnych zadań służbowych, a także na identyfikację przeszkód w ich praktycznym stosowaniu.

Skip to content