Postępy
0% ukończone

Głównym zadaniem na etapie ukierunkowania w obszarze transformacji kompetencji jest analiza informacji uzyskanych podczas badania potrzeb.

Liczne dane i informacje uzyskane w trakcie badania potrzeb szkoleniowych zazwyczaj stanowią dość chaotyczny zbiór, który należy uporządkować i usystematyzować tak, aby stał on się przejrzysty i użyteczny z perspektywy przedsiębiorstwa. Proces ten obrazuje poniższy rysunek.

Rys. 2. Piramida przetwarzania informacji w badaniach (źródło: Sharma N., (2005), The Origin of the “Data Information Knowledge Wisdom” Hierarchy, http://www-personal.si.umich.edu/~nsharma/dikw_origin.htm)

W celu zminimalizowania ryzyka błędnej i subiektywnej interpretacji, analiza potrzeb szkoleniowych powinna być przeprowadzona przez zespół trenerski. W omawianym ujęciu obiektami transformacji są kompetencje poznawcze i społeczne kadr włączanych w transformację cyfrową, a działaniem podejmowanym w celu ich zmian jest szkolenie.

Skip to content