Postępy
0% ukończone

W etap uświadamiania zaangażowana jest zarówno kadra menadżerska, jak i pracownicy bezpośrednio włączeni w proces transformacji cyfrowej. Osoby biorące udział w badaniu potrzeb szkoleniowych są wskazywane przez swoich przełożonych lub, w przypadku większych przedsiębiorstw, działy kadr/HR. Działanie to wynika ze strategii wdrażania transformacji cyfrowej w firmie. Jest to proces nie wymagający lidera transformacji, jednak jeśli jest łączony z nabywaniem kompetencji technicznych, rola lidera zostaje zachowana i rozszerzona na obszar transformacji w zakresie szkoleń kompetencji poznawczych i społecznych. Lider transformacji kompetencyjnej w przedsiębiorstwie powinien być osobą, która ma całościowy ogląd działalności przedsiębiorstwa, pozostaje w stałym kontakcie ze specjalistami z danego działu oraz potrafi w sposób szybki i skuteczny pozyskiwać dane dotyczące szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Pełni on funkcję łącznika między pracownikiem, jego przełożonym, działem kadr/HR i zarządem.

Skip to content