Postępy
0% ukończone

Rozpoczynasz pierwszy etap procesu transformacji swojej firmy. My nazywamy go etapem uświadamiania, ponieważ wprowadzi Cię on w kluczowe pojęcia związane z wybraną przez Ciebie kategorią transformacji. Celem tego modułu jest wskazanie Ci potencjalnego wpływu zmian procesu transformacji na Twoją firmę. Dzięki tej wiedzy ocenisz, czy ta kategoria dotyczy rozwiązań adekwatnych do Twojego przedsięwzięcia.

Tym, od czego zaczniemy, będzie przybliżenie kategorii transformacji, którą rozpocząłeś. Chcemy byś miał świadomość jakie zasoby przedsiębiorstwa będzie ona dotykać. Nie obejdzie się też bez analizy Twojego zespołu pracowników, których planujesz włączyć w proces transformacji. Bo to właśnie ludzie są kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces całego procesu. Żadne rozwiązanie technologicznie ani organizacyjne nie zostanie skutecznie zrealizowane bez zaangażowanego i świadomego zespołu. Dlatego otrzymasz wskazówki jak efektywnie budować zespół transformacyjny i jak wskazać w nim właściwego lidera.

Etap UŚWIADAMIANIA jest etapem wyjaśniającym, czym są kompetencje kognitywne (poznawcze) i społeczne oraz, jak wpływają one na przebieg transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie etap ten pozwala zabrać informacje, jakie z tych kompetencji i na jakim poziomie, posiadają pracownicy włączani w proces transformacji cyfrowej firmy, a przede wszystkim, informacje pozwalające określić nad którymi obszarami kompetencyjnymi pracowników należy pracować.

Napoleon Bonaparte mawiał, że największym mówcą świata jest sukces. Dlatego na koniec tego etapu pokażemy Ci przykłady skutecznie zrealizowanych transformacji w tej kategorii. Liczymy, że będą one dla Ciebie inspiracją. Zaczynamy?

Skip to content