Postępy
0% ukończone

W ramach tej kategorii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa nie identyfikuje się istotnych przeszkód we wdrażaniu tj. nabyciu, podniesieniu lub zmianie kompetencji kognitywnych i społecznych pracowników. Obszar merytoryczny kategorii nie zakłada realizacji długich form szkoleniowych, w tym studiów, studiów podyplomowych, czy wielomiesięcznych kursów kończących się odległą w czasie walidacją i certyfikowaniem (np. poprzez zdanie egzaminu). Sposób realizacji szkoleń, odnoszących się do kompetencji poznawczych i społecznych, sprzyja angażowaniu uczestników w proces dydaktyczny. Dlatego bardzo rzadko zdarza się, żeby pracownik nie ukończył tego typu kursu czy programu rozwojowego (cyklu szkoleń). Możliwe jest to jedynie w dwóch przypadkach: zdarzeń losowych, które znacząco wpływają na frekwencję na zajęciach lub w ogóle uniemożliwiają uczestnictwo w szkoleniu albo w razie odejścia lub zwolnienia z pracy. W przypadku tej ostatniej sytuacji, każda firma musi liczyć się z możliwością niewykorzystania przez pracownika nabytych umiejętności w wykonywaniu zadań służbowych, co wynika z faktu, że po ukończeniu szkolenia zmieni on miejsce zatrudnienia.

Zakończeniem etapu wdrażania jest opracowanie przez trenera/zespół trenerski dwóch ocen opisowych. Pierwsza z nich to indywidualna ocena uczestnika szkolenia, odnosząca się do jego kompetencji poznawczych i społecznych. Druga to zbiorcza ocena poszkoleniowej sytuacji organizacji w zakresie zasobów kompetencyjnych (kompetencje poznawcze i społeczne) używanych w transformacji cyfrowej.

Skip to content