Transformacja w obszarze rozwoju kadr: Kompetencje techniczne

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie rozwoju kompetencji technicznych Twojego zespołu. Ta kategoria transformacji dotyczy działań, które zmierzają do podniesienia zdolności i umiejętności pracowników w obszarach technicznych, technologicznych lub cyfrowych. Kompetencje te są niezwykle ważne, ponieważ zwiększają produktywność i wydajność pracowników, a także mają pozytywny wpływ na mentalność i poziom satysfakcji całego zespołu. Pamiętaj, że brak właściwych kompetencji wśród pracowników jest najczęstszą przyczyną porażek we wdrażaniu nowych technologii i w procesie cyfryzacji. 

Postępująca cyfryzacja i optymalizacja pracy zmienia wymagania stawiane ludziom oraz przedsiębiorstwom. Dziś większość pracowników firm musi pogodzić się z koniecznością korzystania z oprogramowania, bez względu na to, czy jest aplikacja na komputerze czy interfejs obsługi urządzenia. 

Wiedza techniczna pracowników oraz ich zdolność do samodzielnej pracy z narzędziami cyfrowymi często stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Firmy, których działy technologiczne nie muszą rozwiązywać dziesiątków błahych problemów użytkowników, działają sprawniej i efektywniej. 

Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content