Postępy
0% ukończone

Do ukończenia etapu planowania wymagane jest:

  • wykonanie planu szkoleniowego na okres najbliższych 2-3 lat (lub w innym przedziale czasowym, zależnym od okresu planowania strategicznego w danym przedsiębiorstwie);
  • określenie możliwych form wsparcia finansowego, wspomagających przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń.
Skip to content