Postępy
0% ukończone

Ze względu na specyficzny charakter transformacji kompetencji technicznych, która musi dotrzymywać kroku innym zmianom zachodzącym w organizacji, opracowanie mapy drogowej z zakresu kompetencji w wielu przypadkach jest niemożliwe. Jednakże jeśli pewnie zmiany następują cyklicznie (np. okresowe doszkalanie pracowników działu księgowości w zakresie zmian prawnych dotyczących ich branży), może to stanowić pewnego rodzaju fundament do stworzenia mapy drogowej. Następnie dział HR może wprowadzić ją w firmie, uzupełniając ją o kolejne kierunki rozwoju. Zarówno w przypadku firm z sektora MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, bardzo często przeprowadza się planowanie strategiczne na okres nie dłuższy niż 2-3 lata. Okres opracowywania strategii biznesowych jest najlepszym momentem, aby zebrać informacje na temat tego, jakie kompetencje będą wymagane od pracowników w najbliższym czasie i uwzględnić je w mapie drogowej transformacji kompetencyjnej.

Skip to content