Postępy
0% ukończone

Na podstawie danych uzyskanych z audytów, analizy potrzeb zgłaszanych przez pracowników oraz samooceny cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, można ustalić plan transformacji w zakresie kompetencji, jakie muszą zdobyć pracownicy, aby w sposób wydajny i bezpieczny korzystać z zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa.

Podstawą planowania transformacji jest określenie obecnego stanu i poziomu rozwiązań technicznych w organizacji. Dokładna analiza procesów pozwoli na znalezienie już istniejących oraz potencjalnych obszarów, w których poszerzenie kompetencji pracowników w celu poprawy wydajności pracy jest priorytetem. Na tym etapie bardzo pomocnym narzędziem może być wdrożony w przedsiębiorstwie system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, który poprzez znalezienie i opisanie procesów pozwala na dokładną analizę wydajności poszczególnych etapów pracy.

Skip to content