Postępy
0% ukończone

Określenie wydajności poszczególnych działań wraz ze znalezieniem obszarów zmniejszonej produktywności, a także przeprowadzenie sugerowanej analizy procesów, poparte szkoleniami z danej kompetencji i nowych rozwiązań z zakresu IT i ICT, pozwoli na jednoznaczne określenie wpływu tych działań na wydajność pracy w przedsiębiorstwie. Sugerowane jest zastosowanie podziału na korzyści w zakresie zdarzeń losowych oraz w zakresie ogólnej wydajności przedsiębiorstwa.

Dobrymi wyznacznikami poziomu szkoleniowego są: krótki test przeprowadzany na końcu każdego segmentu szkolenia, rozmowa podsumowująca oraz ankieta, będąca narzędziem doskonalenia dla zespołu trenerów. Według opracowanej przez MIT listy cech dobrego szkoleniowca, kilka najważniejszych to:

 • pewność siebie;
 • doświadczenie w zakresie przekazywanej wiedzy;
 • rozumienie motywacji pracowników biorących udział w szkoleniu;
 • bycie „człowiekiem” a nie „bohaterem”;
 • wysokie zdolności techniczne;
 • koncentracja na konkretnych potrzebach i rozwiązaniach.

Stworzono również listę cech, które pozwalają rozpoznać osobę, która nie będzie dobrym trenerem dla pracowników. Są to m.in.:

 • mało interesująca forma przekazywania wiedzy;
 • brak odniesień do literatury lub rekomendowanych opracowań/podręczników;
 • brak wymagań w zakresie pracy własnej kursantów;
 • brak pewności co do prezentowanego materiału;
 • ignorowanie informacji zwrotnej od uczestników odnośnie zakresu lub metod prowadzonego szkolenia.

Popularnym sposobem testowania nowo zdobytych umiejętności jest przekazywanie wiedzy współpracownikom – pozwala to na określenie, czy wiedza uczestnika kursu w danym zakresie jest na tyle dobrze rozwinięta, że jest on w stanie przekazać w sposób skondensowany najważniejsze jej aspekty innym osobom.

Skip to content