Postępy
0% ukończone

Ponieważ na rynku działa bardzo dużo firm szkoleniowych, warto zapoznać się z wytycznymi instytucji zewnętrznych, które przedstawiają dobre praktyki w zakresie prowadzenia kursów. Przykładem takiego dokumentu jest „Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych”, dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej tej organizacji (https://pifs.org.pl/).

Skip to content