Postępy
0% ukończone

Na podstawie opracowanego zestawu wymaganych kompetencji technicznych należy przeprowadzić serię szkoleń dla pracowników, które pozwolą im zdobyć niezbędne kompetencje. Ze względu na złożoność tematyki oraz bardzo szeroki zakres niezbędnych umiejętności, zależnych od specyfiki każdego przedsiębiorstwa, nie da się określić jednoznacznej i uniwersalnej ścieżki rozwoju w tej dziedzinie. Umiejętności i kompetencje wymienione w lekcji poświęconej uświadamianiu o transformacji pozwolą na określenie przez dział HR, jakie szkolenia są priorytetowe w kontekście poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Istnieje wiele firm doradczych i szkoleniowych, które przeprowadzają kursy w sposób profesjonalny, przekazując wiedzę w formie skondensowanej, tworząc podstawy do dalszego rozwoju pracowników. Należy pamiętać, że sami pracownicy również muszą wyrazić chęć rozwoju, zdobywania nowych umiejętności oraz ciągłego doskonalenia. Bez dobrej woli z ich strony oraz motywacji ze strony kadry zarządzającej, żadna liczba szkoleń nie poprawi sytuacji przedsiębiorstwa, stając się jedynie niepotrzebnym wydatkiem.

Skip to content