Postępy
0% ukończone

Aby zakończyć etap ukierunkowania należy:

  • zidentyfikować procesy, które pozwolą na przeprowadzenie dokładnych analiz braków w zakresie kompetencji;
  • wybrać priorytetowe umiejętności, których zdobycie lub poszerzenie jest niezbędne do szybkiej i skutecznej poprawy wydajności pracy w przedsiębiorstwie.
Skip to content