Postępy
0% ukończone

Przedsiębiorca powinien znać firmy ze swojego otoczenia oraz swojej branży, w których stosowane są konkretne rozwiązania techniczne i od których może spróbować pozyskać informacje na temat dobrych praktyk, które umożliwiły ich skuteczny rozwój. Brak jednolitych dobrych praktyk, stosowanych powszechnie w całym kraju lub w danej branży, spowodowany jest specyfiką danego regionu, która ze względu na swoją historię, lokalizację i ograniczenia geograficzno-społeczno-polityczne często uniemożliwia transfer wzorców postępowania do firmy, której siedziba znajduje się w innym miejscu.

Profesor Adam Habib, prodziekan Uniwersytetu Witwatersrand pisał: „Musimy kształcić naukowców, by radzili sobie z wyzwaniami XXI wieku, z którymi jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia. Musimy prowadzić prace międzysektorowe, aby opracowywać techniki pozwalające na wykonanie skoku jakościowego ponad eonami ubóstwa, bezrobocia i nierówności, a tym samym stworzyć nowy porządek świata, który ceni człowieczeństwo bardziej niż potęgę, wpływy i zyski.”

Skip to content