Postępy
0% ukończone

Spotkania z przedstawicielami każdego działu przedsiębiorstwa pozwolą jednoznacznie określić braki w kompetencjach oraz możliwy potencjał rozwojowy zarówno pracowników, jak i narzędzi, z jakich będą oni korzystać.

Według raportu Światowego Kongresu Ekonomicznego wzrost cyfryzacji przedsiębiorstw jest coraz intensywniejszy. Zmieniają się także kompetencje, jakie powinni posiadać pracownicy, aby w pełni przystosować się do zmieniającej się charakterystyki pracy. Jak można przeczytać w raporcie, najważniejszymi kompetencjami technicznymi są umiejętności używania, monitorowania, kontroli, projektowania i programowania technik cyfrowych.

Dodatkowo dane przedstawione przez WEF (World Economic Forum) jasno wskazują, że zapotrzebowanie na niektóre z profesji rośnie, natomiast na inne spada.

Dziesięć zawodów, na które obecnie rośnie zapotrzebowanie to: analiza danych, AI oraz uczenie maszynowe, Big Data (duże zbiory danych), marketing i strategie cyfrowe, automatyzacja procesów, Business Development, transformacja cyfrowa, bezpieczeństwo informacji, inżynieria oprogramowania i aplikacji oraz Internet rzeczy.

Zawody, których znaczenie teraz maleje to: wprowadzanie danych, prace administracyjno-sekretarskie, obsługa płatności i płac, księgowość i audyt, montaż na liniach produkcyjnych, zarządzanie administracją biznesową, obsługa klienta, zarządzanie ogólne i operacyjne, mechanika i naprawa maszyn oraz obsługa zamówień i magazynu.

Jednoznacznie pokazuje to potrzebę ukierunkowania zatrudnienia na pracę z danymi cyfrowymi i oprogramowaniem oraz zmniejszające się zapotrzebowanie na pracowników prowadzących analizy w sposób klasyczny.

Skip to content