Postępy
0% ukończone

Lider transformacji kompetencyjnej w przedsiębiorstwie powinien być osobą, która ma całościowy, ogólny ogląd działalności organizacji, pozostaje w stałym kontakcie ze specjalistami z danego działu oraz potrafi w szybki i skuteczny sposób pozyskiwać dane dotyczące szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Powinien być on łącznikiem pomiędzy pracownikiem, jego przełożonym, działem kadr oraz zarządem i prezesem. Zespół transformacji to osoby wybrane do realizacji konkretnego zadania z zakresu rozwoju kadr – np. informatyk, która pomaga kierownikowi danego działu produkcyjnego dobrać narzędzia cyfrowe usprawniające pracę i wspólnie z osobą posiadającą wiedzę techniczną przedstawia liderowi transformacji zestaw umiejętności, które powinien mieć pracownik, aby spełnić określone wymagania.

Skip to content